Garanti BBVA Operasyonlarında Dijital Dönüşümü IBM ile hızlandırıyor

 
IBM Cloud Pak for Business Automation, bankacılık kuruluşunun iş operasyonlarını ve süreçlerini modernize etmesine yardımcı olacak.
 

İstanbul, Türkiye, 19 Ekim 2021 – IBM (NYSE: IBM) ve Türkiye’nin en büyük özel bankalarından Garanti BBVA, bankanın iş süreçlerini modernize etmek ve dijital dönüşüm yolculuğunu hızlandırmak amacıyla hibrit bir bulut stratejisi geliştirme konusunda yapacakları iş birliğini duyurdu. Garanti BBVA, operasyonlarını daha verimli hale getirmek ve müşterileri için uçtan uca dijital kanallar sağlamak amacıyla IBM Cloud Pak for Business Automation çözümünü kullanacak.

Devam eden salgın, finans kuruluşlarının hem ön hem de arka ofis operasyonlarına yönelik, yapay zeka ve otomasyonu da içeren en son teknolojilerin benimsenmesi yoluyla dijital dönüşümü hızlandırma ihtiyacını belirgin bir hale getirdi. Bu sayede şirketler gelecekteki olası büyük değişimlerin bir adım önüne geçebilme fırsatını elde edebilecek.

Garanti BBVA’nın, altyapısını modernize etme stratejisinin bir parçası olarak ise iş süreçlerini otomatik hale getirme, kâğıt yükünü ve maliyetleri azaltma, yeni dijital kanallarla müşteri memnuniyetini artırma yoluyla verilerini optimize etmek gibi bazı ihtiyaçları vardı.

IBM ile işbirliği sayesinde Garanti BBVA, yapılandırılmamış içeriklerden içgörü elde etmek ve her türlü bulut üzerinde iş uygulamaları oluşturmak amacıyla yapay zekayı iş süreçlerine dahil ediyor. Bu sayede Garanti BBVA, IBM Cloud Pak® for Business Automation çözümüne yönelik bir temel sağlayan ve gerekli tüm özellikleri sunan bir içerik yönetimi çözümü olan IBM FileNet Content Manager’ı uygulamalarına entegre edebilir hale geliyor.

Garanti BBVA, IBM FileNet’in benimsenmesinden bu yana, IBM tarafından sağlanan .NET API’lerini kullanıyor ve yeni nesil Java Script ile modüler bir yapı oluşturuyor. Biyometrik imzalar ve yeni kimlik kartı çipleri sayesinde, kağıtsız bir ofis yaratmak banka için artık daha kolay hale geliyor. IBM FileNet entegrasyonuyla birlikte, OpenShift ve bulut ortamlarında, güvenlik, otomasyon ve ölçeklenebilirlik gibi alanlarda Garanti BBVA’nın performansında artışlar gözlemlendi. Garanti BBVA’nın canlı ortamda FileNet ile sağladığı ilk kazanımlar, belgeleri dijital kanallar aracılığıyla yükleme olanağı sunarak müşteri memnuniyetini artırıyor.

Garanti BBVA, IBM FileNet’in entegrasyonu sayesinde Cloud Pak for Business Automation lisansı da elde etti. Bu sayede banka, dijital dönüşüm ihtiyaçlarını karşılamak için diğer ürünlerini de dijital ortama taşıyabiliyor. Böylece çözümün Garanti BBVA altyapısında kullanılmaya başlamasıyla birlikte var olan mimari dinamik olarak büyüyebilecek ve gelecekte mevzuatta ortaya çıkabilecek değişiklikler karşısında da dijital dönüşüme geçiş daha kolay hale gelecek.

Konu ile ilgili açıklama yapan IBM Türkiye Genel Müdürü Volkan Sözmen şunları söyledi: “Garanti BBVA’yla birlikte çalışacak açık, hibrit bulut teknolojilerimiz ile bankanın operasyonlarını modernize etmekten mutluluk duyuyoruz. Bu teknolojiler bankanın daha dirençli işletmeler oluşturmasına ve müşterilerine çevik hizmetler sağlamasına olanak tanıyor. Projenin amacı, mevzuata uyum sağlamak ve OpenShift ortamında kurulu IBM teknolojilerinden yararlanarak Garanti BBVA müşterileri için çift yönlü bir iletişim kanalı sunmak. Türkiye’de ilk kez aktif hale gelen OpenShift ortamı, bu ortamı kullanan şirketlere, iş hedeflerine ulaşmada yardımcı olmak için kağıt kullanımını ortadan kaldıracak biyometrik imzadan otomatik sistemlere kadar birçok büyük yarar sağlamayı amaçlıyor.”